Dailymotion S.A.

Dailymotion

Dailymotion

  • 15/08/2015 20:49

Dailymotion for iOS mang đến cho người dùng các thiết bị iPhone, iPad hoặc iPod Touch một trải nghiệm mạng chia sẻ video đa dạng, chất lượng cao và hoàn toàn miễn phí.Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com