Damien Elmes

Anki

Anki

  • 24/07/2015 14:18

Anki là một phần mềm được thiết kế để giúp bạn ghi nhớ các sự kiện, từ ngữ một cách nhanh chóng, dễ dàng và hiệu quả nhất có thể.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com