Dan Leehr L.L.C.

Filer Lite

Filer Lite

  • 07/08/2015 20:15

Filer Lite for iOS cung cấp cho người dùng các thiết bị iPhone, iPad hoặc iPod Touch một trình quản lý dữ liệu cá nhân an toàn, tin cậy và hoàn toàn miễn phí.


Filer

Filer

  • 07/08/2015 07:21

Filer for iOS là ứng dụng độc đáo cho thiết bị iOS, cho phép người dùng quản lý, xem và chia sẻ file.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com