Dan Moran

Flappy48

Flappy48

  • 12/08/2015 15:01

Flappy48 for Android, ngay cái tên đã nói lên đặc điêm, là một game nóng hổi mới ra lò dành cho thiết bị Android, là sự kết hợp tuyệt vời giữa hai game đang rất phổ biến hiện nay, Flappy Bird và 2048.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com