Darcy Liu

ASCII Art Keyboard

ASCII Art Keyboard

  • 07/08/2015 03:18

ASCII Art Keyboard for iOS là ứng dụng bàn phím Emoji mới và hữu ích cho các thiết bị iPhone, iPad hoặc iPod Touch, giúp bạn dễ dàng thể hiện cảm xúc, tâm trạng ngay trên bàn phím nhập liệu.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com