Daroonsoft

Daroon Player

Daroon Player

  • 09/08/2015 01:12

Daroon Player là chương trình chơi nhạc mạnh mẽ trên Android. Nó hỗ trợ tất cả định dạng đa phương tiện, video, live TV để bạn có thể xem video mọi lúc mọi nơi. Chất lượng hình ảnh sắc nét, giao diện dễ sử dụng.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com