Darshan Computing, LLC

BatteryBot Battery Indicator

BatteryBot Battery Indicator

  • 09/08/2015 22:00

Battery Indicator là ứng dụng hiển thi mức năng lượng lưu trữ pin (tính theo phần trăm) như một biểu tượng trên thanh status. Thông báo cho bạn biết về nhiệt độ, tình trạng, điện áp và thời gian từ khi cắm/ko cắm phích sạc.


BatteryBot Pro

BatteryBot Pro

  • 09/08/2015 21:20

Battery Indicator Pro sẽ hiển thị cho bạn lưu lượng pin (phần trăm) đã sạc được qua một icon trên thanh hiện trạng, với nhiệt độ, sức khỏe, điện áp, thời gian kể từ khi cắm/tháo ở khu vực thông báo. Giờ đây, ứng dụng còn có tính năng thông báo.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com