Darsoft Inc.

Passwarden

Passwarden

  • 05/08/2015 06:02

Passwarden for iOS là ứng dụng bảo mật dữ liệu an toàn, tin cậy và hoàn toàn miễn phí trên các thiết bị iPhone, iPad hoặc iPod Touch.


PDF Forms

PDF Forms

  • 05/08/2015 01:01

PDF Forms for iOS cho phép điền, ký và chú thích trên các mẫu và văn bản PDF chuyên nghiệp. Ứng dụng được cung cấp miễn phí trong thời gian giới hạn trên iPhone, iPad và iPod Touch.PDF Printer

PDF Printer

  • 05/08/2015 00:00

PDF Printer for iPad là ứng dụng quản lý và chuyển đổi tài liệu PDF chuyên nghiệp, được cung cấp miễn phí trên máy tính bảng iPad.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com