Dashlane

Dashlane Password Manager

Dashlane Password Manager

  • 08/08/2015 17:07

Dashlane Password Manager là ứng dụng quản lý mật khẩu và ví điện tử bảo mật miễn phí, tốt nhất thị trường hiện nay dành cho điện thoại, máy tính bảng Android, máy tính bàn desktop và các thiết bị di động khác.


Dashlane Password Manager & Secure Digital Wallet

Dashlane Password Manager & Secure Digital Wallet

  • 05/08/2015 06:14

Dashlane for iOS là sự kết hợp hoàn hảo của trình quản lý mật khẩu và ví điện tử bảo mật để lưu trữ thông tin cá nhân. Cài đặt và sử dụng Dashlane miễn phí trên iPhone, iPad và iPod Touch.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com