Dasur Ltd.

SlideIT Keyboard

SlideIT Keyboard

  • 07/08/2015 23:32

SlideIT là bàn phím tốt nhất dành cho các thiết bị Android. Ứng dụng này sẽ giúp bạn sử dụng bàn phím dễ dàng hơn, tạo văn bản dễ dàng hơn nhằm giúp người dùng cải thiện tốc độ tạo văn bản mà không gặp bất kì khó khăn nào.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com