dataegg

Fo File Manager

Fo File Manager

  • 09/08/2015 22:40

Fo File Manager là ứng dụng quản lý tập tin nhỏ gọn, đơn giản cho điện thoại Android của bạn.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com