DataNumen

Advanced PSD Repair

Advanced PSD Repair

  • 03/08/2015 15:44

Advanced PSD Repair giúp mở các tấm ảnh mà bạn cần xử lý gấp lại gặp sự cố không thể nào mở được (do virut phá hoại, lỗi ổ cứng, lỗi khi sao chép…)


DataNumen RAR Repair

DataNumen RAR Repair

  • 23/07/2015 17:17

DataNumen RAR Repair là một tiện ích để sửa chữa những tệp tin RAR bị hỏng hoặc bị phá huỷ, quét các thư mục lưu trữ để khôi phục tệp tin chứa trong đó


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com