Daum

PotPlayer

PotPlayer

  • 30/07/2015 08:26

PotPlayer là 1 ứng dụng media tiện ích miễn phí, nó có thể chơi tốt audio và video. Phần mềm hỗ trợ rất nhiều định dạng khác nhau.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com