David Harris

Pegasus Mail

Pegasus Mail

  • 23/06/2015 11:23

Pegasus mail giúp xem trước tất cả các thư của bạn trên server và cho phép bạn xoá hay đọc trước một bức mail nào đó trước khi bạn nhận các bức thư khác về.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com