David Keegan

Notable – Contact Notes Made Easy

Notable – Contact Notes Made Easy

  • 08/08/2015 01:38

Notable for iOS cung cấp cho người dùng các thiết bị iPhone, iPad hoặc iPod Touch một tiện ích quản lý ghi chú liên lạc thông minh và hoàn toàn miễn phí.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com