David LANE

Free Video Downloader & Player Lite

Free Video Downloader & Player Lite

  • 15/08/2015 20:53

Free Video Downloader & Player Lite for iOS là ứng dụng tải và phát video chuyên nghiệp, chất lượng cao và hoàn toàn miễn phí trên các thiết bị iPhone, iPad hoặc iPod Touch.
Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com