David Porter Apps LLC

Draw Free for iPad

Draw Free for iPad

  • 09/08/2015 01:18

Không cần phải là họa sĩ chuyên nghiệp mà bạn vẫn có thể trải nghiệm Draw Free cho iPad – ứng dụng vẽ tranh đơn giản và miễn phí trên máy tính bảng iPad.


Color Free for iPad

Color Free for iPad

  • 08/08/2015 08:09

Color Free for iPad là ứng dụng tô màu tranh miễn phí, chất lượng cao và đầy màu sắc trên máy tính bảng iPad.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com