db-ware

CircleLauncher

CircleLauncher

  • 09/08/2015 21:37

Tiện ích này sẽ giúp bạn khởi động các ứng dụng yêu thích hoặc gọi cho người bạn thân của mình rất dễ dàng. Người dùng có thể thêm một vài ứng dụng hay dùng, liên lạc hoặc bookmark vào ứng dụng này và bắt đầu sử dụng chúng chỉ với một lần kích. Sử dụng icon của ứng dụng này hoặc lấy icon hoặc ảnh của riêng bạn.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com