DDTSOFT

Hẹn giờ nhắn tin

Hẹn giờ nhắn tin

  • 08/08/2015 08:24

Hẹn giờ gửi tin nhắn cho phép bạn gửi tin nhắn theo một thời điểm có sẵn, hoặc vào thời gian nào đó hằng ngày mà bạn hoàn toàn có thể cài đặt trước. Ứng dụng đơn giản, dễ dùng bạn có thể dễ dàng lấy số điện thoại từ danh bạ của bạn.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com