DearMob

5KPlayer

5KPlayer

  • 30/07/2015 15:18

5KPlayer đem đến cho bạn một công cụ để xây dựng thư viện nhạc, quản lý danh sách nhạc và việc truy cập của mình một cách dễ dàng hơn bao giờ hết.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com