Decimal Software, LLC

Smart Shopping List A LA CARTE

Smart Shopping List A LA CARTE

  • 08/08/2015 01:15

Smart Shopping List for iOS là ứng dụng quản lý danh sách mua sắm thông minh, đa chức năng và miễn phí cho các thiết bị iPhone, iPad hoặc iPod Touch.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com