Deep Prose

Uranus

Uranus

  • 07/08/2015 04:33

Uranus là ứng dụng thiên văn học dành cho iPhone hoặc iPod Touch. Phần mềm này sẽ xác định vị trí với hơn 100.000 ngôi sao, các hành tinh, mặt trời, mặt trăng, dải ngân hà, các chòm sao, nhật thực và hơn 500 vật thể quan trọng nhất trên bầu trời.


Cyclops

Cyclops

  • 07/08/2015 04:32

Cyclops là phần mềm quét mã vạch rất tiện ích dành cho thiết bị iPhone của bạn. Khi bạn đang đi du lịch hoặc đi đâu đó, quét mã vạch của sản phẩm bạn muốn mua và Cyclops sẽ đọc chúng rồi tìm kiếm sản phẩm cùng thông tin về giá của nó trên Amazon ngay lập tức cho bạn.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com