Defiant Technologies, LLC

DiskDigger undelete (root)

DiskDigger undelete (root)

  • 05/11/2015 11:01

DiskDigger là ứng dụng khôi phục ảnh đã bị xóa mạnh mẽ, tương thích với các thiết bị Android 2.3 trở lên và miễn phí sử dụng. Lưu ý rằng, DiskDigger chỉ hỗ trợ các cho các thiết bị đã được root!


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com