Delphi Softwares

Flud – Torrent Downloader

Flud – Torrent Downloader

  • 08/08/2015 10:10

Flud for Android là ứng dụng BitTorrent đơn giản nhưng rất tuyệt vời. Sức mạnh của giao thức BitTorrent giờ đây đã nằm trong tầm tay bạn. Tải ngay các file trực tiếp về điện thoại hoặc máy tính bảng.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com