DeNA Co., Ltd.

Mirrativ: Live Stream Any App

Mirrativ: Live Stream Any App

  • 04/09/2015 16:02

Mirrativ là một ứng dụng mới đến từ hãng phần mềm Nhật Bản DeNA, cho phép phát trực tiếp mọi video ngay trên màn hình smartphone để chia sẻ với bạn bè.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com