Dermandar (Offshore) SAL

DMD Panorama

DMD Panorama

  • 08/09/2015 14:02

DMD Panorama là một ứng dụng hoàn hảo, giúp người dùng tạo ra những bức ảnh toàn cảnh đẹp nhất, tương thích mạnh mẽ với các thiết bị Android 4.0 trở lên và miễn phí trải nghiệm.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com