DeSmuME Team

DeSmuME

DeSmuME

  • 28/07/2015 09:00

Với sự hỗ trợ của DeSmuME, người dùng sẽ có cơ hội trải nghiệm những trò chơi hấp dẫn mà trước đây chỉ có thể sử dụng bộ chơi game Nintendo DS để tiếp cận.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com