DeviantArt

DeviantArt

DeviantArt

  • 11/08/2015 03:25

Mạng xã hội lớn nhất dành cho dân nghệ sỹ (giới design, art, photographer, vv) DeviantArt đã chính thức ra mắt cho nền tảng Android, cho người dùng trải nghiệm những tác phẩm nghệ thuật của cộng cộng người dùng DevianArt từ khắp nơi trên thế giới, đồng thời chia sẻ ảnh, tranh, nguyên liệu design, trạng thái của mình trên DeviantArt ngay trên thiết bị di động của mình.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com