DewMobile, Inc.

Zapya – File Transfer, Sharing

Zapya – File Transfer, Sharing

  • 07/10/2015 22:00

Zapya là một ứng dụng chia sẻ tập tin đa nền tảng với giao diện rất phong cách, cực “cool” và hoạt động dựa trên WiFi Hotspot. Với công cụ này, người dùng có thể dễ dàng di chuyển mọi dữ liệu từ các thiết bị Android cũ sang mới và từ Android sang PC, Windows Phone và iOS. 


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com