DHQ Solutions

Trình Sửa Ảnh

Trình Sửa Ảnh

  • 10/08/2015 19:47

Photo Effects Pro for Android (Enjoy Photo) là một phần mềm chỉnh sửa ảnh miễn phí dành cho thiết bị Android. Công cụ này có thể giúp tấm ảnh của bạn trở nên đẹp hơn nhờ những tính năng chỉnh sửa hiệu quả nhưng rất đơn giản.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com