Diego Uscanga

aTube Catcher

aTube Catcher

  • 27/06/2015 15:21

aTube Catcher là một công cụ tải video từ các trang web chia sẻ video phổ biến.Sau đó, chuyển đổi chúng sang định dạng khác nhau như: MPG, MP4, AVI, 3GP…


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com