DiegoS

Conjugate French Verbs

Conjugate French Verbs

  • 08/08/2015 12:38

Conjugate French Verbs là công cụ giúp bạn thực hành cách chia động từ tiếng Pháp nhanh và hiệu quả.


Conjugate Spanish Verbs

Conjugate Spanish Verbs

  • 08/08/2015 01:30

Conjugate Spanish Verbs là ứng dụng giúp bạn nắm vững cách chia động từ tiếng Tây Ban Nha. Công cụ sử dụng những phương pháp học tập dễ hiểu để chia động từ hiệu quả hơn.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com