Digg

Digg

Digg

  • 16/08/2015 08:04

Digg for iOS – ứng dụng tốt nhất năm 2013 trên App Store, là một dịch vụ đọc báo trực tuyến hấp dẫn, tin cậy và hoàn toàn miễn phí trên iPhone, iPad hoặc iPod Touch.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com