DIGI117 LTD

Schedule Planner Classic

Schedule Planner Classic

  • 09/08/2015 18:46

Schedule Planner hỗ trợ người dùng trong việc lên kế hoạch hoạt động hàng ngày và theo dõi những tác vụ nào đã hoàn thành thực sự. Tối ưu hóa thẻ Planned versus Actual của ứng dụng sẽ giúp bạn có được nắm bắt sâu sắc về những gì cần ưu tiên và những gì đã hoàn thành.


Schedule Planner HD

Schedule Planner HD

  • 08/08/2015 01:32

Schedule Planner HD for iPad là ứng dụng lập thời gian biểu tiện ích, đa chức năng và hoàn toàn miễn phí cho máy tính bảng iPad.


Interview Assistant

Interview Assistant

  • 07/08/2015 17:59

Interview Assistant for iOS là một công cụ hỗ trợ phỏng vấn thông minh, tiện ích và đa chức năng, được cung cấp miễn phí trên các thiết bị iPhone, iPad hoặc iPod Touch.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com