Digital Brainwash

Art App – Ultimate Scratch Free

Art App – Ultimate Scratch Free

  • 08/08/2015 19:55

Art App – Ultimate Scratch Free for iOS là ứng dụng chỉnh sửa ảnh đa chức năng, vui nhộn và miễn phí trên các thiết bị iPhone, iPad và iPod Touch.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com