Digital Chocolate, Inc.

Tower Bloxx:My City

Tower Bloxx:My City

  • 13/08/2015 00:09

Tower Bloxx: My City là trò chơi xây nhà cao tầng chạm tới bầu trời trên điện thoại Android. Trò chơi này hoàn toàn miễn phí và là một game yêu thích, thu hút cho những bạn mới bắt đầu chơi.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com