Digital Photo Software

FotoMix

FotoMix

  • 29/06/2015 14:52

FotoMix giúp bạn tạo các tác phẩm mới bằng việc trộn hai tấm ảnh lại với nhau, và thêm các hiệu ứng để cho nó bắt mắt hơn


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com