DIGITAL THINGS SL

Dungeon Legends

Dungeon Legends

  • 05/09/2015 16:01

Dungeon Legends for iOS là tựa game nhập vai hành động mới trình làng của hãng Codigames, do Digital Things phát hành dưới dạng miễn phí cho iPhone, iPad và iPod Touch.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com