Digitalchemy, LLC

Máy tính Plus miễn phí

Máy tính Plus miễn phí

  • 20/08/2015 20:01

Calculator Plus Free là ứng dụng giải toán cực thông minh, tương thích mạnh mẽ với các thiết bị Android 2.3.3 trở lên và miễn phí sử dụng. Công cụ này đã được Việt hóa 100% nên rất tiện lợi khi trải nghiệm.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com