Dingtone, Inc.

Free Phone Calls, Free Texting

Free Phone Calls, Free Texting

  • 09/08/2015 11:40

Dingtone for Android – cách mới để nói chuyện, nhắn tin và chia sẻ miễn phí. Ứng dụng này cho phép người dùng thực hiện cuộc gọi điện thoại và nhắn tin miễn phí, chia sẻ ảnh, sử dụng Walkie Talkie như chức năng push-to-talk (PTT), để lại voicemail trực tiếp và mở cuộc họp qua điện thoại. Tất cả các giao tiếp giữa người dùng Dingtone đều hoàn toàn miễn phí.Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com