Disconnect, Inc.

Secure Wireless

Secure Wireless

  • 04/11/2015 18:02

Secure Wireless là ứng dụng rất hữu ích, cho phép bạn thoải mái lướt web bằng WiFi công cộng hay WiFi “chùa” mà vẫn đảm bảo mọi dữ liệu cá nhân đều được bảo mật.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com