Discussion Works

Flashlight – Tiny Flashlight ®

Flashlight – Tiny Flashlight ®

  • 07/08/2015 06:09

Tiny Flashlight là ứng dụng cực kỳ đơn giản nhưng rất hữu ích. Nó sử dụng đèn flash ở mặt sau điện thoại như một chiếc đèn pin chính hiệu. Có ứng dụng này trong tay, bạn có thể sử dụng nó trong các trường hợp khẩn cấp, khi bạn thực sự cần tới ánh sánh mà không có đèn pin trong tay.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com