divmob kid

Luyện trí nhớ

Luyện trí nhớ

  • 11/08/2015 08:37

Trò chơi kinh điển giúp bé và bạn vừa chơi giải trí vừa luyện khả năng nhớ.


Kid Coloring, Kid Paint

Kid Coloring, Kid Paint

  • 10/08/2015 12:30

Kid Coloring, Kid Paint for Android là một ứng dụng cực kỳ thú vị dành cho các bé: ứng dụng tô màu ngay trên điện thoại Android. Đây có thể coi là một giải pháp “tạm thời” để bạn “dụ dỗ” các bé ngồi ngoan, trật tự hay đơn giản chỉ là một hình thức giải trí dành cho các bé.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com