DIY Locker Mobile

DIY Locker – Tattoo Locker

DIY Locker – Tattoo Locker

  • 09/08/2015 20:52

DIY Locker cho Android là ứng dụng màn hình khóa đa phong cách, cho bạn những trải nghiệm mới mẻ khi tự thiết kế mẫu hình ảnh khóa màn hình theo cách bạn muốn. Hiện ứng dụng này đã được Việt hóa 100% nên bạn có thể thỏa sức trải nghiệm mà không hề vướng phải rào cản ngôn ngữ.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com