D&M Holdings

Denon Audio

Denon Audio

  • 15/08/2015 20:56

Denon Audio for iOS là công cụ nâng cấp chất lượng nghe nhạc toàn diện và hoàn toàn miễn phí trên các thiết bị iPhone, iPad hoặc iPod Touch.


Marantz Remote App

Marantz Remote App

  • 06/08/2015 19:43

Marantz Remote App for iOS cung cấp cho người dùng các thiết bị iPhone, iPad hoặc iPod Touch một công cụ điều khiển từ xa Marantz thông minh, tiện ích và hoàn toàn miễn phí.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com