Dmitry Voronkevich

Loader Droid download manager

Loader Droid download manager

  • 08/08/2015 10:07

LoaderDroid là ứng dụng quản lý download được thiết kế dành cho nền tảng Android. Ứng dụng này hỗ trợ rất nhiều loại file để người dùng tải về: video, hình ảnh, nhạc, ứng dụng,… Tất cả những công việc này được hoàn thành nhưng chỉ để lại rất ít ảnh hưởng tới các nguồn của thiết bị Android. Hãy download thật thông minh, hiệu quả, tin cậy và thật đơn giản.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com