Doctor Web, Ltd

Dr.Web Security Space

Dr.Web Security Space

  • 08/08/2015 18:14

Dr.Web Anti Virus for Android quét các file hệ thống của thiết bị Android, bao gồm khu vực ẩn và ứng dụng người dùng. Chương trình này có thể phát hiện ra các “vật thể” chứa mã độc và chuyển chúng sang dạng cách ly. Một tính năng quản lý file sẽ tự động quét ứng dụng đang được cài đặt và tất cả các file có trong thẻ SD.


Anti-virus Dr.Web Light

Anti-virus Dr.Web Light

  • 08/08/2015 17:46

Dr.Web Antivirus Light sẽ bảo vệ thiết bị di động của bạn khỏi virus và thư rác bởi nhà cung cấp phần mềm chống virus hàng đầu của Nga: Doctor Web.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com