Dodreams Ltd.

Drive Ahead!

Drive Ahead!

  • 28/08/2015 08:01

Drive Ahead for iOS là tựa game đua xe 2 người chơi miễn phí trên iPhone, iPad và iPod Touch với những màn va đâm, tấn công mạnh mẽ bằng đầu xe vô cùng căng thẳng.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com