Doist

Todoist: To-Do List, Task List

Todoist: To-Do List, Task List

  • 09/08/2015 19:56

Todoist cho Android là ứng dụng quản lý tác vụ tiện lợi, miễn phí, giúp người dùng sắp xếp công việc một cách gọn gàng, ngăn nắp và khoa học.


Todoist: To-Do List | Task Manager

Todoist: To-Do List | Task Manager

  • 08/08/2015 01:31

Todoist for iOS cung cấp cho người dùng các thiết bị iPhone, iPad hoặc iPod Touch một ứng dụng quản lý danh sách công việc cần làm tiện ích, đa chức năng và hoàn toàn miễn phí.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com