DOKDOAPPS

PhotoSync (WIFI transfer)

PhotoSync (WIFI transfer)

  • 10/08/2015 17:09

PhotoSync for Android là ứng dụng đồng bộ ảnh qua kết nối không dây cho Android.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com